Czy wzorcowanie miernika jest ważne tylko 24 miesiące?

Okres ważności skalibrowanego danego miernika jest uzależniony od bardzo różnych przyczyn, jakie bardzo często wskazują laboratoria zajmujące się wzorcowaniem mierników w  przyrządach pomiarowych. Można pośród nich wyróżnić deklarowaną niepewność pomiaru danego urządzenia, który musi być pod stała kontrolą.

W zależności od rodzaju urządzenia i wskazań fabrykanta wypuszczającego przyrząd na rynek. Po trzecie w zależności od tego w jakiej strefie klimatycznej działa urządzenie pomiarowe. W jakich warunkach jest wykorzystywany. Chodzi tutaj między innymi czy jest narażony na powtarzające się drgania, warunki klimatyczne: bardzo wysokie temperatury lub bardzo niskie. Także w zależności od tego, jak często jest przyrząd kalibrowany. Oprócz tego wpływ na podjęcie decyzji o wzorcowaniu powinien mieć również problem, który może powstać wraz z ilością czynności transportowych. Wiedza sztabu ekspertów w laboratoriach pozwoli określić, w jakich okresach, i co ile czasu przyrząd pomiarowy musi być wzorcowany. Za każdym razem po dokładnym sprawdzeniu za pomocą profesjonalnych przyrządów i wzorcowaniu mierników, dane urządzenie pomiarowe otrzymuje dokument świadczący o tym, że nadal może być wykorzystywany do pomiaru. Że został odpowiednio skalibrowany i działa już tak jak powinien.

Wiedza profesjonalistów oraz fachowy sprzęt pozwala wyłapać wszystkie odchylenia od normy danego pomiaru i pozwala również akuratnie skonfigurować przyrząd. Jeśli specjaliści od wzorcowania będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, z pewnością wydadzą dokument na krótszy czas i poproszą o przywiezienie przyrządu po jego zakończeniu, w celu sprawdzenia urządzenia, czy działa należycie. Wszystko uzależnione jest od tego, w jakim stanie jest przyrząd, i czy nadaje się jeszcze do użytku, czy trzeba zastąpić go nowym produktem pomiarowym.

Ambroży fusion

Opis autora #2

Zobacz również