Wzorcowanie mierników elektrycznych

Przyrządy pomiarowe różnego rodzaju, by spełniały swoją założoną funkcję muszą w należyty sposób odzwierciedlać wartości pomiarowe. Będące odnośnikiem do obranych wzorców miarowych, z jakimi są porównywane. Z tego też powodu urządzenia pomiarowe mające spełniać i służyć do pomiarów w profesjonalnych warsztatach, laboratoriach, czy innych miejscach wymagających wiarygodności wyników pomiarowych, muszą być co pewien czas kalibrowane. Jak również odpowiednio ustawiane wedle wzorców, do jakich mają się odnosić. Wzorcowanie mierników elektrycznych, ale i innych urządzeń pomiarowych, musi być ściśle przestrzegane. Ponieważ praca i regulowanie instalacji elektrycznych, ich parametrów technicznych, bez odpowiednio przygotowanego sprzętu pomiarowego może w ogromnym stopniu prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji w postaci zwarć elektrycznych, lub uszkodzeń jej elementów.

Wszelakie wzorcowanie mierników  urządzeń odbywa się w odpowiednich laboratoriach w oparciu o specyfikacje techniczną urządzenia, przy panujących odpowiednio ustabilizowanych warunkach pracy. Certyfikat wydawany po tego typu zabiegu w formie świadectwa wzorcowego gwarantuje poprawną i niezawodną pracę urządzenia pomiarowego w określonym przez laboratorium czasie, po którym ponownie należy wzorcować miernik. Mierniki elektryczne mają często to do siebie, iż potrafią tracić rezystancje, a zróżnicowane działanie natężenia prądu elektrycznego bardzo źle wpływa na ich stabilność. Dlatego też należy je co jakiś czas kalibrować w laboratoriach idealnie przygotowanych do takich procedur. Co więcej posiadające zgodne z prawem pozwolenia na wykonywanie takich czynności, które są uznawane przez nadzór. Laboratorium działające zgodne z prawem posiada nadany jemu numer akredytacji.

 

Ambroży fusion

Opis autora #3

Zobacz również