Innowacyjne paliwa

Na rynku energii w coraz większym stopniu poszukiwane są różnego rodzaju rozwiązania ekologiczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poszczególne kraje europejskie w coraz większym stopniu stawiają na ekologię w celu ochrony środowiska. Z tego powodu pojawiają się zarówno systemy grzewcze oparte na różnego rodzaju ekologicznych materiałach i paliwach, z których pozyskiwana jest energia.

Z drugiej strony pojawia się coraz większa liczba materiałów opałowych, które mają charakter ekologiczny. Do takich materiałów zaliczany jest między innymi pelet węglowy. Jest to materiał, który wykonywany jest z różnego rodzaju biomasy. Jego atutem w stosunku do innego rodzaju materiałów opałowych jest przede wszystkim wprowadzanie mniejszej ilości CO2 do atmosfery.

Pelet węglowy jest materiałem, który uważany jest za bardzo wysokiej jakości źródło ciepła. Jednocześnie pelet ma znacznie mniejsze ilości siarki w stosunku do popularnych paliw takich jak ropa czy węgiel. Jednocześnie jest to paliwo, którego wilgotność jest stała. Tego nie jest w stanie zapewnić żadne inne paliwo, które może być stosowane jako opał. Nie można zapominać, że pelet jest realizowany w monitorowanych zakładach.

Wynika to z faktu, że jest to materiał ekologiczny, który musi spełniać określone normy. Z tego powodu pelet zawsze posiada określone zarówno parametry jakościowe jak też techniczne. Wskazuje, się że pelet pozwala obniżyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu o ponad 90%. Ma to spore znaczenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla użytkowników tego materiału opałowego. Jednocześnie pelet jest w stanie zapewnić dzięki swojej konsystencji pozwala zapewnić mniejsze koszty ogrzewania.

Ambroży fusion

Opis autora #3

Zobacz również